Rapportages en verslagen

Rapportages

Het Summa College brengt de sterke en zwakke punten van het onderwijs van de eigen scholen in beeld. Elke school maakt iedere vijf jaar een zelfevaluatie die leidt tot verbeteracties. De scholen brengen ook de kwaliteit van de examinering in beeld. Dit gebeurt jaarlijks. 

Ook de overheid is geĆÆnteresseerd in de kwaliteit van ons onderwijs en van de examinering. Onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

2022 in woord en beeld

 

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2022 (inclusief jaarrekening) 
Jaarverslag 2021 (inclusief jaarrekening) 

 

Stichting beheer Activa

Stichting Beheer Activa ROC Summa College (verder SBA) is eigenaar en verhuurder van nagenoeg alle door Summa College gebruikte (onderwijs) gebouwen en terreinen. Tevens biedt SBA in bepaalde gevallen, via een daartoe gevormd noodfonds, financiƫle steun aan studenten voor de kosten van een opleiding bij het Summa College. Voorwaarde is dat de student zonder deze steun de opleiding niet zou kunnen volgen.

Jaarrekening 2022 SBA 
Jaarrekening 2021 SBA