Traject VIA

Traject VIA helpt je te vinden wat bij jou past, of het nu gaat om een opleiding of een nieuwe stap richting jouw toekomst. Je leert de basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen leren en werken. Je kunt bij VIA terecht als je vóór 1 juli van het lopende schooljaar 15 jaar bent. De maximum leeftijd is 23 jaar.

Er gelden geen speciale vooropleidingseisen voor Traject VIA. Wel is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om (weer) naar school te gaan. Traject VIA werkt op basis van de Rutte-regeling of uitbesteed onderwijs, dit betekent dat voor de periode bij VIA de vorige school een deel van de bekostiging overdraagt aan VIA.  

Het VIA traject is ingedeeld in twee profielen. Afhankelijk van je vooropleiding en jouw vraag kun je in een van deze profielen geplaatst worden:

 • Profiel Entree: gericht op doorstroom naar niveau 1 en/of werk. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren die geen diploma op het voortgezet onderwijs hebben behaald. 
  Periodes van ongeveer 7 lesweken worden gevolgd door een blokweek. Tijdens een blokweek zijn er gesprekken met jou en je ouders/verzorgers, afrondende lessen en eventueel andere activiteiten. Instromen kan gedurende het hele jaar. 
 • Profiel mbo: gericht op doorstroom naar niveau 2, 3 of 4 en vavo. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren uit het mbo.
  Hier gelden verschillende fases met elk een eigen inhoud en werkwijze. Na afronding van elke fase is er een contactmoment tussen jou, je mentor en je ouders. Gedurende het jaar zijn er vier vaste instroommomenten. 

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna hoor je of je mag starten met het traject en word je in één van deze profielen geplaatst. Na ongeveer vier tot zes weken wordt geëvalueerd of VIA een passend traject voor je is.

Je hebt een vaste mentor en je werkt in een vaste groep van maximaal 18 studenten (stamgroep). In je stamgroep krijg je vaak les van je mentor en word je intensief begeleid. Je hebt regelmatig persoonlijke begeleidingsgesprekken met je mentor. 

Wat ga je leren?

Jouw eigen ontwikkeling is de basis voor het programma: je gaat onderzoeken wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Je (her)oriënteert je op een opleiding en/of werk, zodat je straks een passende school- of beroepskeuze kunt maken. 

Het programma bestaat uit verschillende opdrachten en lessen, zoals oriëntatieopdrachten, sectorlessen en oriënterende stages. 

Vakken die aan bod komen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Digitale vaardigheden (ICT)
 • Studievaardigheden
 • Sport
 • Koken
 • Handvaardigheid/techniek
 • Keuzevakken

Portfolio

Zodra je start met het traject, begin je met het samenstellen van jouw persoonlijke portfolio. Hierin komen test- en toetsresultaten en andere bewijzen die iets zeggen over je kwaliteiten, interesses en ontwikkeling. Je portfolio is van jou. Aan het eind van het traject neem je het mee. 

Na het traject

Het traject duurt maximaal 1 jaar. Daarna ben je klaar om een volgende stap in je (school)loopbaan te zetten. We helpen je bij je aanmelding en samen met jou zorgen we voor een goede doorstroom. Als je na VIA een passende keuze hebt gemaakt en ergens anders verder gaat, blijven we met jou in contact. 

Blijkt tijdens het traject dat er eerst nog andere zaken opgelost moeten worden voordat je aan een nieuwe opleiding kunt beginnen? Dan helpen wij jou om daarvoor de eerste stappen te zetten. 

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.