VIA traject

VIA Traject helpt je te vinden wat bij jou past, of het nu gaat om een opleiding of een nieuwe stap richting jouw toekomst

 

Bekijk het traject van Julia, profiel – (voorbereiding) Entree

 

Bekijk het traject van Marissa, profiel – mbo

 

Er is aandacht voor de basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen leren en werken. Je kunt bij VIA terecht als je vóór 1 juli van het lopende schooljaar 15 jaar bent. De maximum leeftijd is 20 jaar.

 

Het VIA traject is ingedeeld in twee profielen. Afhankelijk van je vooropleiding en jouw vraag kun je in een van deze profielen geplaatst worden:

 • Profiel Entree: dit profiel wordt niet aangeboden in schooljaar 2024 -2025.
  Profiel Entree is gericht op voorbereiding en doorstroom naar niveau 1 en/of werk. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren die geen diploma op het voortgezet onderwijs hebben behaald. Er wordt bekeken of dit profiel opnieuw aangeboden wordt in schooljaar 2025-2026.
 • Profiel mbo: gericht op doorstroom naar niveau 2, 3 of 4 en vavo. Dit profiel is voornamelijk voor jongeren uit het mbo.
  Hier gelden verschillende fases met elk een eigen inhoud en werkwijze. Na afronding van elke fase is er een contactmoment tussen jou, je mentor en je ouders. Gedurende het jaar zijn er verschillende instroommomenten.  

Jouw eigen ontwikkeling is de basis voor het programma: je gaat onderzoeken wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Je (her)oriënteert je op een opleiding en/of werk, zodat je straks een passende school- of beroepskeuze kunt maken. 

Het programma bestaat uit verschillende opdrachten en lessen, zoals oriëntatieopdrachten, sectorlessen en oriënterende stages. 

Naast bovenstaand programma komen ook de volgende vakken aan bod:

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Digitale vaardigheden (ICT)
 • Studievaardigheden
 • Sport
 • Horeca
 • Handvaardigheid/techniek
 • Keuzevakken

Het traject duurt maximaal 1 jaar. Daarna ben je klaar om een volgende stap in je (school)loopbaan te zetten. We helpen je bij je aanmelding en samen met jou zorgen we voor een goede doorstroom. Als je na VIA een passende keuze hebt gemaakt en ergens anders verder gaat, blijven we met jou in contact. 

Blijkt tijdens het traject dat er eerst nog andere zaken opgelost moeten worden voordat je aan een nieuwe opleiding kunt beginnen? Dan helpen wij jou om daarvoor de eerste stappen te zetten.

Er gelden geen speciale vooropleidingseisen voor Traject VIA. Wel is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om (weer) naar school te gaan. VIA is een onderwijstraject.

Traject VIA werkt voornamelijk op basis van uitbesteed onderwijs. Dit betekent dat voor de periode bij VIA de vorige school een deel van de bekostiging overdraagt aan VIA.

Voor eventuele vragen en voorwaarden hierover, kunt u met ons contact opnemen. Zie hiervoor het telefonisch spreekuur.

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarna hoor je of je mag starten met het traject en word je in één van deze profielen geplaatst. Na ongeveer vier tot zes weken wordt geëvalueerd of VIA een passend traject voor je is.

Je hebt een vaste mentor en je werkt in een vaste groep van maximaal 18 studenten (stamgroep). In je klas krijg je vaak les van je mentor en word je intensief begeleid. Je hebt regelmatig persoonlijke begeleidingsgesprekken met je mentor.

Zodra je start met het traject, begin je met het samenstellen van jouw persoonlijke portfolio. Hierin komen test- en toetsresultaten en andere bewijzen die iets zeggen over je kwaliteiten, interesses en ontwikkeling. Je portfolio is van jou. Aan het eind van het traject neem je het mee. Met dit portfolio kun je aantonen wat je geleerd hebt.

VIA Traject

 • Duur: maximaal 1 schooljaar
 • Startmoment: doorlopend
 • Niveau 2, 3, 4

 

Aanmelden

 

Ziekmelden? Bel 040 - 2694090

 

Telefonisch spreekuur

Maak een afspraak voor het telefonisch spreekuur

Nieuws

VIA is de beste stap in mijn leven geweest
Luc van Asten
volgde het Traject VIA bij Summa Plus
Dankzij VIA zit ik nu wel op mijn plek
Ethan Bruser
volgde het Traject VIA bij Summa Plus