Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. Hier maken studenten kennis met de praktijk en leren ze wat van hen wordt verwacht. Alleen erkende leerbedrijven mogen voor een mbo-opleiding opleiden. Wilt u een stagiair in dienst nemen of heeft u een vacature voor een leerbaan? Vraag dan eerst een erkenning aan bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Hiervoor moet u aan twee voorwaarden voldoen. 

De eerste voorwaarde is dat u de student een werkplek biedt die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De student moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Daarbij is ook het niveau (1 t/m 4) van de opleiding van belang. Het leerbedrijf moet in staat zijn om de student opdrachten te laten vervullen die hij of zij nodig heeft om aan de eindtermen (via tussentijdse toetsen) te kunnen voldoen.

De tweede voorwaarde is dat u de nodige faciliteiten biedt: u wijst een praktijkopleider aan die vakinhoudelijke kennis goed kan overdragen en contact houdt met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding. U gebruikt een praktijkleerplan om de student gestructureerd op te leiden, bent bereid om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding en werkt samen met een consulent van het kenniscentrum.

SBB kan aanvullende criteria opstellen.

Kenniscentrum SBB

De erkenning van leerbedrijven gebeurt door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Wilt u graag leerbedrijf worden, dan kunt u het best rechtstreeks contact opnemen met het kenniscentrum SBB.

Vragen?

Heeft u vragen over:

  • erkend leerbedrijf worden
  • het aanmelden van stageplaatsen
  • verwachtingen van een leerbedrijf
  • begeleiding vanuit de school
  • klachten

Bel dan naar 040 269 4020.