Sustainable Development Goals

Summa gaat voor duurzaam

Het Summa College richt zich op het duurzaam opleiden van mensen, het aangaan van duurzame verbindingen en het bijdragen aan een duurzame omgeving. We maken studenten en medewerkers bewust van hun verantwoordelijkheid voor een betere wereld en motiveren iedereen om met inzet van eigen talenten een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Op 1 maart 2022 heeft Summa de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ondertekend, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s), van de Verenigde Naties. De doelen roepen op tot onderwijs, gezondheidszorg en fatsoenlijke banen voor iedereen, en bescherming van de oceanen en bossen. 

Ze schetsen een beeld van een toekomst waarin vooruitgang iedereen ten goede komt, waar klimaatverandering een halt wordt toegeroepen en alle mensen in vrede en welvaart kunnen leven. Het unieke karakter van de SDG’s betekent dat ze met elkaar verbonden zijn – vooruitgang boeken op het ene doel leidt vaak tot vooruitgang op een ander doel, of soms zelfs op meerdere.

Dit doen wij

Binnen het Summa College realiseren we doelen op een drietal gebieden, namelijk Primair Onderwijsproces, Bedrijfsvoering en Werkgebonden mobiliteit.

  • Primair Onderwijsproces: denk hierbij aan het integreren van duurzaamheid in het curriculum en de stage;
  • Bedrijfsvoering: bijvoorbeeld de realisatie van nagenoeg energieneutrale huisvesting;
  • Werkgebonden mobiliteit: inzicht krijgen in de mobiliteit van medewerkers en studenten en een actief stimuleringsbeleid opzetten. 

Summa College - Over Summa - Sustainable Development Goals