Organisatie & bestuur

Organisatie & bestuur

Het Summa College bestaat uit het College van Bestuur, de scholen en de ondersteunende diensten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de financiële gang van zaken.

Het College van Bestuur stelt het strategisch beleid op en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

Summa College - Voorzitter CvB - Laurent de VriesLaurent de Vries is voorzitter van het College van Bestuur. In januari 2020 is hij bij Summa gestart, nadat hij zeven jaar de functie van bestuurder bekleedde bij Ouderenzorgorganisatie Viattence. Daarvoor was hij werkzaam bij GGD Nederland, wethouder bij de gemeente Renkum en projectmanager bij ProRail. Na zijn studie sociaaleconomische geschiedenis is Laurent negen jaar directeur geweest van een Dominicanenklooster voor bezinning en spiritualiteit. Zijn werkzame leven stond tot nu toe in het teken van participatie en de inclusieve samenleving: ervoor zorgen dat iedereen wordt gezien en mee kan doen. Goed onderwijs en het behalen van een startkwalificatie zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Een overstap naar het onderwijs was er dan ook een die hij graag wilde maken.

Laurent heeft veel ervaring met organisatieontwikkeling. Flexibel, wendbaar en proactief inspelen op veranderingen om ons heen. Gezamenlijk voorbereid zijn op dat waarvan we nog niet weten dat het komt.

 

Renate-Reijmers-Summa-CollegeRenate Reijmers is per 26 januari 2023 waarnemend lid van het College van Bestuur. Sinds 2020 is Renate bestuurssecretaris bij het Summa College. Renate heeft veel ervaring met strategie-implementatie, organisatieontwikkeling en kwaliteitssystemen vanuit haar verleden als senior management consultant van TNO Management Consultants (later RONT). Zij heeft programma’s geleid in het onderwijs, bij zorgorganisatie en gemeenten. Renate heeft beleid en beheer van de Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht, Public Health aan de University of Helsinki en Appreciative Inquiry aan de Case Western Reserve University in Cleveland.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:  

  • De heer Lars van der Hoorn: voorzitter van de Raad van Toezicht
  • Mevrouw Liane den Haan: voorzitter van de Remuneratiecommissie
  • Mevrouw Joyce van der Putten: voorzitter van de Onderwijscommissie
  • Mevrouw Dana Feringa: lid van de Onderwijscommissie
  • Mevrouw Alice Jansen: voorzitter van de Auditcommissie 
  • De heer Edwin Leenes, lid van de Auditcommissie


Statuten

In de statuten van het Summa College is onder andere opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Tevens is in de statuten opgenomen hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

 

Medezeggenschap

Zowel medewerkers als studenten zijn gesprekspartner van het college van bestuur bij het bepalen van het beleid van het Summa College. De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen de medewerkers. Streven van de OR is om een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn voor het college van bestuur en samen een veilig en inspirerend leef- en werkklimaat voor studenten en medewerkers te bevorderen. De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad.

 

Organogram

De structuur van het Summa College wordt weergegeven in het organogram.

 

Autorisatiematrix

Deze matrix is een weergave van de financiële mandaten die in de statuten, bestuursreglement en autorisatielijst van Summa College zijn vastgelegd.