Onderwijsbevoegdheid behalen

Wil jij docent mbo worden?

 

Heb jij vanuit je werk in de beroepspraktijk veel kennis over een bepaald vakgebied en wil je graag voltijd of deeltijd docent worden in het mbo maar heb je nog geen onderwijsbevoegdheid? Dan zijn er twee zij-instroomroutes:

  • Je kunt via het ‘traject zij-instroom in het beroep’ een tweede- of eerstegraads bevoegdheid halen voor een bepaald schoolvak of beroepsprofiel. Daarmee mag je lesgeven op de middelbare school en op mbo-scholen. Tijdens dit traject sta je vanaf dag één betaald voor de klas en daarnaast haal je je bevoegdheid bij een lerarenopleiding. Dit traject wordt op maat gemaakt, op basis van jouw vooropleiding en werkervaring.
  • Je kunt ook kiezen voor een PDG-traject: een zij-instroomtraject waarmee je een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) haalt. Tijdens het PDG-traject sta je vanaf dag één betaald voor de klas. Dit mag zonder bevoegdheid, zolang je een geschiktheidsverklaring van het schoolbestuur hebt. Daarnaast volg je vakken bij een lerarenopleiding. Het traject wordt op maat gemaakt, op basis van jouw vooropleidingen en werkervaring. Aan het eind van het PDG-traject ontvang je je getuigschrift. Daarmee heb je een bewijs in handen dat jij naast vakinhoudelijk ook pedagogisch-didactisch bekwaam bent om het beroep van mbo-docent uit te oefenen. Je Pedagogisch didactisch getuigschrift halen kan bij Fontys

 

Zo kom je in aanmerking voor een zij-instroomroute:

  • Je beschikt over een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo).
  • Of je beschikt over een afgeronde mbo-opleiding met minimaal 3 jaar praktijkervaring in het vak waarin je les wilt geven. Daarnaast beschik je op basis van opleiding en ervaring over een kwalificatieniveau vergelijkbaar met hbo- of wo-niveau. Het bevoegd gezag van de opleiding beoordeelt je niveau.

Meer informatie over werken in het onderwijs vind je op de website van het Onderwijsloket.