Practoraat Relationeel werken

Op deze pagina vind je informatie over relationeel werken. Ook delen we hier de opbrengsten van de onderzoeksprojecten van het practoraat ‘Relationeel werken in een onderwijsorganisatie’. In 2021 is het practoraat door Summa College opgericht om onderzoek te doen naar relationeel werken in het onderwijs.

 

Voorbeelden van relationeel werken: verhalen over 'die ene student'

De resultaten van het eerste onderzoeksproject hebben we omgevormd tot luisterverhalen over relationeel werken, verteld vanuit onderwijswerkers, over die ene student die hen altijd is bijgebleven. Wil je direct naar de verhalen? Kijk onderaan deze pagina of ga direct naar de playlist in Spotify.

 

Relationeel werken in een onderwijsorganisatie

Relationeel werken is de kern van de presentiebenadering. Deze manier van werken, die afkomstig is uit de wereld van zorg en welzijn, krijgt steeds meer navolging binnen het onderwijs. Professionals die relationeel werken verdiepen zich vanuit oprechte interesse in wie de ander is en waar zijn of haar leven over gaat. Als je de ander echt goed kent en erkent, weet je wat voor die persoon het juiste is om te doen. Onderwijswerkers die relationeel werken, verdiepen zich in de leefwereld van hun studenten. Zij zorgen dat studenten zich gehoord, gezien en gekend voelen. Een kern om goed onderwijs te kunnen bieden.

Dit practoraat is opgezet als onderdeel van de strategie 'Summa 2025' , waarmee Summa beoogt het onderwijs toekomstproof te maken. Summa maakt hierin de omslag van een school met de opdracht om gediplomeerde studenten af te leveren, naar een waardengedreven organisatie. Hierbij hoort de toekomstdroom om als school een ontmoetingsplek te worden waar mensen in een veilige omgeving kunnen ontdekken wie ze zijn. Een omgeving waar ze worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en zich als persoon te ontplooien. Om dit te bereiken is het cruciaal dat studenten en medewerkers gezien en gekend worden. Relationeel werken helpt daarbij.

 

Lees het e-boek ‘In Verbinding’

In 'In Verbinding' vind je een reeks praktijkverhalen van onderwijswerkers en een eerste verkenning van relationeel werken in het mbo. Het boek is juni 2022 uitgebracht in samenwerking met Stichting Presentie.

Download het e-boek ‘In Verbinding’

Summa College - Practoraat Relationeel werken in een onderwijsorganisatie

 

Meer informatie

Wil je meer weten over Relationeel Werken in het onderwijs? Neem contact op met: 

Hans Panjoel: practor en docent

Jenny Zwijnenburg: practor en onderzoeker

 

Luisterverhalen over 'die ene student'