Samenwerking

Het Summa College heeft talloze samenwerkingsverbanden gesloten. Met andere onderwijsinstellingen, regionale overheden, bedrijven en instellingen, belangenbehartigers, kenniscentra en in specifieke projecten.

Onze scholen werken op specifieke terreinen nauw samen met partners. De samenwerkingen zijn uitermate belangrijk voor ons. Ze helpen ons om studenten beter op te leiden, om ons onderwijs beter aan te sluiten op de vraag uit de markt en om een stimulerende omgeving te zijn voor studenten en medewerkers. Enkele samenwerkingsverbanden zijn:

• Fontys Hogescholen en het Summa College bieden studenten mbo‐4 versnelde opleidingstrajecten. De studenten kunnen op die manier zowel een mbo‐ als hbo‐diploma behalen in zes in plaats van acht jaar.
• De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Fontys Hogescholen en het Summa College (middenkaderopleiding engineering) gaan het technisch onderwijs concentreren op de TU/e campus.
• Studenten van Summa Techniek lopen hun stage in de Ontdekfabriek. Omdat het aantal techniekstudenten terugloopt, wil de school kinderen motiveren en in aanraking brengen met techniek. Precies dat ook is het doel van de Ontdekfabriek. 
• Studenten van de opleiding Adviseur bancaire diensten niveau 4 zijn gekoppeld aan een medewerker van een financiële organisatie uit de regio. Diverse banken en financiële instellingen werken hieraan mee. De medewerker coacht de student tijdens de opleiding.
• Studenten van de opleidingen Secretaresse en Managementassistent/Directiesecretaresse van Summa Zakelijke dienstverlening bieden ondersteuning bij bijeenkomsten, projecten en activiteiten van zowel in- als externe opdrachtgevers. Denk aan secretariële taken zoals notuleren, opstellen en versturen van mailings, budgetteren, pr-zaken en het regelen van een locatie, maar ook aan optreden als gastvrouw/gastheer op de dag zelf.

Inkoop en levering

Het Summa College verstrekt jaarlijks vele opdrachten op het gebied van werken, diensten en leveringen. Daarbij sturen we op kosten, efficiency en duurzaamheid.

Lees onze Algemene Inkoopvoorwaarden als u interesse heeft in een opdracht van het Summa College. Voor de levering van eigen diensten -zoals cursussen aan bedrijven en instellingen- hanteren we zoveel mogelijk de eigen algemene leveringsvoorwaarden.

Aanbestedingen

Openbare aanbestedingen –zowel  de nationale als Europese- publiceren wij op de site www.aanbestedingskalender.nl. Houd deze site in de gaten als u interesse heeft in een opdracht van het Summa College. U kunt zich op deze site aanmelden voor de attenderingsservice: als u zich hiervoor inschrijft, krijgt u automatisch een e-mail als er een opdracht komt die voldoet aan uw interesseprofiel.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.